Ugrás a tartalomhoz Lépj a menübe
 


Jogi ismeretek, vizsgakérdések

2009.04.27

Jogi ismeretek a szociális munkában

Kodolányi János Főiskola

Szociális munkás szak

1. évfolyam, nappali tagozat

2008/2009 tanév

 

 

tételsor

 

 1. A jog fogalma, a jogrendszer tagozódása, a jogszabály szerkezete

A jogforrási rendszer, a jogforrási hierarchia

A jogalkotás, a jogszabályok fajtái, érvényessége, hatályossága, jelölése

 

 1. Az állam, az államterület

A szuverenitás, népszavazás, népi kezdeményezés

 

 1. Az Országgyűlés

A Köztársasági Elnök

 

 1. Az Alkotmánybíróság és feladatai

Az Országgyűlési biztos,  az Állami Számvevőszék

 

 1. A kormány

Az igazságszolgáltatás alapelvei, a bíróság szervezete, az ügyészség

 

 1. Az emberi jogok kialakulása, az alapvető jogok csoportosítása

Alkotmányi tilalmak és alapkötelességek

 

 1. A közigazgatás rendszere

Az államigazgatás szervezete, központi szervei

Az államigazgatás helyi szervei, az államigazgatási hivatal

 

 1. Az önkormányzati rendszer, az önkormányzatok típusai, azok jellemzői, társulási formák

A képviselő-testület, a polgármester, a polgármesteri hivatal, a jegyző

A 2004. évi CXL, törvény (Ket.) alapelvei, az eljárás szakaszai, hatáskör, illetékesség

 

 1. A jogképesség

A cselekvőképesség

 

 1. A családjog forrásai, alapelvei

A gyermek jogai

A házasság és az élettársi kapcsolat fogalma, a házasság felbontása

A házastársi közös vagyon és különvagyon, házassági vagyonjogi szerződés

 

 1. A gyermek tartása, a gyermektartásdíj állam általi megelőlegezése

Kit kell hatályos jogunk szerint a gyermek apjának tekinteni, a teljes hatályú apai elismerő nyilatkozat, az utólagos házasságkötés apasági vélelme

Az apaság bírói megállapítása, az apaság vélelmének megdöntése

 

 1. Védelembe vétel, családba fogadás, ideiglenes hatályú elhelyezés

Az átmeneti és tartós nevelés

Az örökbefogadás

A szülői felügyelet, a különélő szülő gyermekkel kapcsolatos jogai

A gyermek elhelyezésénél irányadó szempontok, a szülő és a gyermek közötti kapcsolattartás

 

 1. A gyermekjóléti alapellátás és gyermekvédelmi szakellátás

 

 1. A családok támogatása

 

 

Hozzászólások

Hozzászólás megtekintése

Hozzászólások megtekintése

Nincs új bejegyzés.