Ugrás a tartalomhoz Lépj a menübe
 


Earl Babbie- szakkifejezések

2009.04.27

Earl Babbie

Szakkifejezések

 

I. Fejezet

Replikáció: Egy vizsgálat megismétlése, hogy ellenőrizzük mindig ugyanaz-e az eredmény.

Elmélet: A tudomány logikai aspektusával foglalkozik. Az élet bizonyos aspektusával megfigyelt tények és törvények szisztematikus magyarázata.

Függő változó: Ha valami meghatározza vagy okozzat az okozat szintjét. (pl.: előítéletesség)

Ok-okozati viszonyban a függő változó az okozat.

Idiografikus: Az okozat minden okát megvizsgáljuk. Egy esetet próbálunk logikusan  és teljeskörűen megmagyarázni.

Változó: Az attribútumok logikailag összefüggő csoportja (pl.: fiatal, iskolai végzettség)

Attribútum: Egy tárgyat, személyt jellemző tulajdonság (pl.: becstelen, fiú, lány)

Független változó: Ha nem függ a változó semmitől (pl.: az iskolázottság nem függ az előítéletességtől) Ok-kozati viszonyban a független változó az ok.

Nomotetikus: Az okozat 1-2 okát vizsgáljuk csupán, nem mindet. Tehát nem egyes esetekre keres magyarázatot, hanem többre és nem teljeskörű magyarázatra törekszik, csak részletesre.

Indukció: A tudomány modell egyik logikai rendszere. Az iduktív gondolkodás sajátostól halad az általános felé, egy megfigyelés sorozattól egy olyan összefüggés felfedezéséig, amely bizonyos fokig rendet teremt az adott esetek között.

Dedukció: A tudomány modell másik logikai rendszere. A deduktív okfejtés az általánostól halad a specifikus felé. A dedukció a miért kérdést teszi fel először, azután a vajon hogyan-t. Az indukció fordítva.

 

II. Fejezet

Paradigma: Szemléletünket valamely módon rendező modell. Azok az alapvető modellek, melyek segítségével megfigyeléseinket és okfejtéseinket szervezzük.  

  • Interakcionalizmus: egyének közötti interakció, társadalom
  • Strukturalizmus, funkcionalizmus: társadalmi élet szervezeti struktúrája
  • Konfliktuselmélet: egyének versengése

Makroelmélet: A makroelméletek a társadalom nagy, összesített entitásaival, vagy akár a társadalom egészével foglalkoznak.

Microelmélet: Az egyén vagy kis csoportok szintjén foglalkoznak a társadalom életének kérdéseivel.

Hipotézis: Valamely igaznak tekintett tétel, kijelentés. Valamely dolog természetét illető, elméletből levezetett, pontosan meghatározott, ellenőrizhető feltételezés. A kutatás a hipotézis ellenőrzéséül szolgál.

Operacionális meghatározás: Konkrétan meghatározzuk a változókat.

Operacionalizálás: Konkrétan megfogalmazzuk, hogy mire akarunk, fogunk rákérdezni a kérdőívben. Valamint meghatározzuk a változókat.

Nullhipotézis: Azt feltételezi, hogy nincs kapcsolat a két változó között és ez mindig része implicit módon a hipotézis-ellenőrzésnek.

 

III. Fejezet

Összefüggés: Együttjárás, összefüggés akkor van a két változó között, ha a megfigyelés szerint kapcsolatban állnak egymással, azaz az egyik fennállása vagy változása esetén a másikkal is ugyanez történik.

Látszólagos vagy hamis összefüggés:

 

IV. Fejezet

Elemzési egységek: a vizsgálat alapegységei, azon dolgok (valakik vagy valamik), melyeket a társadalom kutatás során tanulmányozunk.

Társadalmi produktumok: Az elemzési egységek egy nagy csoportja. (pl.: maguk az emberek, viselkedésük, cselekedeteik)

Ökológiai tévkövetkeztetés: Amikor kizárólag nagyobb egységek megfigyelése alapján – tévesen – egyénekre vonatkozó következtetéseket hozunk.

Redukcionizmus: Az elemzési egységekkel kapcsolatos hibafajta. Egy komplex jelenség vizsgálatánál, magyarázatánál túl szűkre vesszük azoknak a fogalom- és változófajtáknak a körét, melyek szerintünk okként létrejöhetnek.

Keresztmetszeti vizsgálat: Csak egyetlen időbeli keresztmetszettel foglalkozik. Egy „pillanatfelvétel” alapján kutat.

Trendvizsgálat: Egy populációban az idővel bekövetkező változásokat vizsgálja.

Kohorszvizsgálat: Speciális alpopulációkat vizsgálnak és megnézik idővel hogyan változott.

Panelvizsgálat: Hasonló a trend és a panelvizsgálathoz, csak itt minden alkalommal ugyanazokat az embereket vizsgálják.

 

V. Fejezet

Konceptualizáció: Az a folyamat, melynek során pontosan meghatározzuk, hogy az egyes kifejezéseken mit fogunk érteni.

Indikátor: A vizsgált fogalom meglétét, illetve hiányát mutatja.

Dimenzió: Valamely fogalom meghatározott vonatkozása, oldala, nézőpontja.

Nominális mérési szint: (megnevezéses) Azok a változók ilyen szintűek, melyek attribútumaira a teljesség és a kölcsönös kizárás feltételei állnak fenn. (pl. születési hely, hajszín)

Ordinális mérési szint: Olyan változók, melyek attribútumai valamilyen dimenzió szerint rangsorba állíthatók. (rendezési)

Intervallum mérési szint: Olyan változók, melyek rangsorba állított attribútumait egyenlő közök választják el. Ezen logikai távolságot standard intervallumoknak nevezzük.

Arányskála: Mérési szintű változó, melynek attribútumaira érvényes a nominális, ordinális, intervallum mérési szint is, ezenfelül valódi nullpontja is van. (pl.: életkor)

Megbízhatóság: A mérés megbízhatósága azon múlik, hogy valamely eljárás, ha ismételten alkalmazzuk ugyanarra a tárgyra, mindig ugyanazt az eredményt adja.

Érvényesség: Egy empirikus mérés mennyire tükrözi a szóban forgó fogalom valódi jelentését.

Érvényesség ránézésre: Egy empirikus mérőeszköz vagy illik az illető fogalommal kapcsolatban kialakult közmegegyezéshez vagy nem.

Kritérium szerinti érvényesség: (előrejelző érvényesség) Valamilyen külső ismérven alapul.

Szerkezeti érvényesség: A változók közötti logikus kapcsolaton alapul.

Tartalmi érvényesség: mennyire fogja át a mérés a mérendő fogalom jelentéstárgyát.

 

VI. Fejezet

Index: Úgy állítjuk elő, hogy egyszerűen összeadjuk az egyes attribútumokhoz rendelt pontszámokat.

Skála: A jellemzőkből kirajzolódó különféle mintázatokhoz rendelünk számértéket.

Itemelemzés: Ez az első lépés az index érvényességének ellenőrzésekor. (belső elemzés)

Külső érvényesség-ellenőrzés:

Bogardus-féle társadalmi távolság-skála: Arra kérdez, hogy mennyire hajlandóak az emberek másfajta emberekkel társadalmi kapcsolatba lépni.

Thurstone-skála:

Likert-skála:

Szemantikus differenciál:

Guttman-skála:

Tipológia:

 

 

Hozzászólások

Hozzászólás megtekintése

Hozzászólások megtekintése

Nincs új bejegyzés.