Ugrás a tartalomhoz Lépj a menübe
 


1.félév: Társadalom és szociálpolitika

2008.10.03

Tantárgyi dokumentáció levelező tagozaton                                                                                                                                                                                

 

2008/2009 tanév / 1. félév

 

I. A tantárgy neve: Társadalom és szociálpolitika Magyarországon

 

A tantárgy nevének angol fordítása: Social politics in Hungary

 

Típusa: kötelező

Kódja: kjbnes019f

Kreditértéke:

 

Az előzetes ismeretanyag rövid leírása: -

 

A tantárgy céljai: A tantárgy célja, hogy a hallgatók számára ismereteket adjon a szociális munkavégzés szociál- és társadalompolitikai kereteiről; és a mai szociálpolitika problémáiról és rendszeréről. A kurzus végére a hallgatók képesek lesznek átlátni és rendszerezni a rizikócsoportok szociálpolitikai kezelésének lehetséges alternatíváit.

 

II. Az oktató(k) neve:

Szokoli Erzsébet

 

Elérhetősége (e-mail, telefon):

szokoli@uranos.kodolanyi.hu

 

 

III. A tantárgy részletes tematikája heti bontásban:

 

Nappali tagozaton:

1 – 3 óra        Bevezetés   

                        A produktív szociálpolitika, az államszocializmus

                        szociálpolitikájának jellemzői A rendszerváltozás szociálpolitikája                  és főbb problémái.

                        Szegénység a rendszerváltozás után.

                        Segélyezési rendszer

4 – 6 óra        Társadalombiztosítási rendszer.

                        Nyugdíjrendszer

                        Egészségpolitika – egészségügy

                        Lakáspolitika - hajléktalanság

                        Foglalkoztatáspolitika - munkanélküliség

7 – 9 óra        Családpolitika

                        Ifjúságpolitika.

                        Oktatáspolitika –oktatásügy.

                        Esélyegyenlőség - fogyatékos ügy

                        Kisebbség politika

                        Összefoglalás

 

 

Kötelező irodalom:

Andor Mihály szerk.: Iskola és társadalom

                        Wesley János Lelkészképző Főiskola Új Mandátum Kiadó Bp. 1998.

Balogh Gábor: Bevezetés a társadalombiztosítás gazdaságtanába.

                        Osiris Kiadó, Bp., 1999.,

Bánfalvy Csaba: A munkanélküliség

                        Magvető Kiadó Bp. 1989.

Csomós József: Lakáspolitika, lakásgazdálkodás

                        Gondolat Kiadó 2006.

Ferge Zsuzsa: Elszabaduló egyenlőtlenségek: Állam, kormányok, civilek.

                        Hilscher Rezső Szociálpolitikai Egyesület ELTE Szociológiai Int. Bp. 2000. Ferge Zsuzsa: A magyar segélyezési rendszer reformja.

                        Esély1995/6, 1996/1.

Frey Mária: EU-konform foglalkoztatáspolitika.

                        EU könyvek 2001.

Hegedüs József, Tosics Iván: A kelet-európai lakásmodell felbomlása Magyarországon (1950-               1989). In: XXX. Szociológiai Kutatócsoport

                        MTA Szociológiai Intézete és az MTA Társadalmi Konfliktusok      

                        Kutatóközpontja, Bp. 1994.

Szalai Júlia: A társadalombiztosítás érdekviszonyairól.

                        Szociológiai Szemle 1992/2.

Tamás Pál – Tibori Tímea: Nemzetfelfogások – Ifjúságpolitikák

                        Új Mandátum Könyvkidó Budapest, 2005.

 

Ajánlott irodalom:

Ferge Zsuzsa: Fejezetek a magyar szegénypolitika történetéből.

                        Magvető, 1986. és Kávé 1998.

Gyáni Gábor: A szociálpolitika múltja Magyarországon.

                        MTA TTI 1994.

Tomka Béla: Szociálpolitika a 20. századi Magyarországom európai perspektívában

                        Századvég Kiadó Bp., 2003.

 

IV: A számonkérés módja:

 

a)     Mintatanterv szerint haladó hallgatók számára: kollokvium

b)     Pótkurzuson részt vevő hallgatók számára: kollokvium

c)      Egyéni tanulmányi rend szerint haladók számára: kollokvium

 

Az értékelés módja, kritériumai:

Felkészültség

 

V. Félévközi (beadandó) feladatok:

A konzultáció témaköreinek egyéni feldolgozása – 5 - 7 oldal terjedelemben témánként -, előadása max. 15 percben, az oktatóval történt előzetes - email - egyeztetést követően.

 

A feladat(ok) értékelésének módja, kritériumai:

Prezentáció                                                                                                 max. 40%

Az előadás szakmai nyelvezete:                                                 10%

A megadott irodalmak felhasználása:                                        10%

A téma továbbgondolása, problémafelvetések                                    20%

 

Kollokvium                                                                                                  max. 60%

 

0 – 50 %                    elégtelen

51 – 65 %                  elégséges

66 – 75 %                  közepes

76 -  85 %                 

86 % -tól                    jeles

 

 

Hozzászólások

Hozzászólás megtekintése

Hozzászólások megtekintése

Nincs új bejegyzés.