Ugrás a tartalomhoz Lépj a menübe
 


1.félév: Szociális professzió 2

2008.10.03

Tantárgyi dokumentáció nappali tagozaton                                                                                                                                                                                          

 

2008/2009 tanév / 1. negyedév

 

I. A tantárgy neve: A szociális professzió 2.

 

A tantárgy nevének angol fordítása: The Social profession 2.

 

Típusa: Kötelező

Kódja: kjbnes004f, kjbnes005f

Kreditértéke:

 

Az előzetes ismeretanyag rövid leírása: középiskolai történelem és társadalom ismeret tananyag. 

 

A tantárgy céljai:

A tantárgy célja, hogy a hallgatók bevezető jellegű ismereteket, információkat szerezzenek az egyes egyének, csoportok, közösségek esetében megvalósuló, szociális segítő és fejlesztő célú intervenciók szerepéről és jelentőségéről. Tisztázásra kerülnek a szociális munka hátterét alkotó elméletek, alapfogalmak, történeti vonatkozások, a tevékenységek folytatását meghatározó értékek, társadalmi elvárások, szerepek és magatartások. Felvázolásra kerül a szociális munka, mint szakmai tevékenységrendszer, annak irányzatai, társadalmi kontextusai, intézményei. Mindezek mellett definiálásra kerülnek a társadalmi beilleszkedési zavarok típusai, a periférikus élethelyzetek sajátosságai, valamint a szociális segítés az egyén életciklus folyamatában és csoport keretek között.

 

II. Az oktató(k) neve:

 

Hordós László, Szokoli Erzsébet

 

 

Elérhetősége (e-mail, telefon): szokoli@uranos.kodolanyi.hu

 

III. A tantárgy részletes tematikája heti bontásban:

 

1. hét             Bevezetés    

2. hét             A szociális „gondolkodás” filozófiai alapjai, történeti aspektusai

                        A szociális és a jóléti állam

3. hét             A szociális ellátórendszerek fejlődése Magyarországon a II.                                    világháborútól napjainkig

4. hét             A szociális munkát meghatározó értékek

                        A szociális munka, mint elkülönült társadalmi és szakmai tevékenység

                        A szociális munka hátterét alkotó pszichológiai és antropológiai                            irányzatok

5. hét             A szociális munka az egyén életciklus-folyamatában

                        Társadalmi beilleszkedési zavarok és szociális munka

6. hét             Társadalmi diszkrimináció

                        Fogyatékosok a társadalomban

                        Periférikus élethelyzetek és szociális munka

7. hét             Egyéni, család, csoport és közösségi szociális munka

                        Összefoglalás

 

Kötelező irodalom:

Compton, B. R. – Galaway, B. (1996): A szociális munka természete. In: A szociális munka elmélete és gyakorlata. 1. kötet. Semmelweis Kiadó, Bp. (p. 70-84.)

Hegyesi, G. (1998): Az általános szociális munka szakmai koncepciója. In: Kézikönyv szociális munkásoknak (szerk.: Kozma, J.). Szociális Szakmai Szövetség, Bp. (p. 9-26.)

Szabó, L. (1993): A szociális munka természete. In: Szabó, L.: Szociális esetmunka – elméleti alapvetés. A Szociális Munka Alapítvány Kiadványai 3., Bp. (p. 11-17.)

Woods, R. (1996): A szociális munkások tevékenységének egy lehetséges rendszerezése. In: A szociális munka elmélete és gyakorlata. 1. kötet. Semmelweis Kiadó, Bp. (p. 32-46.)

 

Ajánlott irodalom:

Barker, R. – Almásy, J. (1996): Mérföldkövek a szociális munkában: A szociális gondoskodás és a szociális szemlélet változása Hammurabitól napjainkig. Budapesti Szociális Forrásközpont, Bp.

Szabó, L. (1999): A szociális munka szakmává válása és az esetmunka kezdetei. In: Szabó, L.: A szociális esetmunka kialakulása és elméleti hátterei. A Szociális Munka Alapítvány Kiadványai 20., Bp. (p. 11-15.)

Szalay, J. (1971): A szociális munka történetéről. In: Alkohológia, 1971/2. sz.

Müller, W. (1992): Hogyan vált a segítségnyújtás hivatássá. T-Twins Kiadó, Bp. (p. 5-86.)

 

IV: A számonkérés módja:

a) a mintatanterv szerint haladók számára

 

Írásbeli vizsga.

 

b) a vizsga vagy pótkurzusos hallgatók számára

 

Írásbeli vizsga

 

c) egyéni tanulmányi rend szerint haladók számára

 

Az értékelés módja, kritériumai:

 

V. Félévközi (beadandó) feladatok:

A konzultációs alkalmak témaköreinek egyéni feldolgozása – 5 - 7 oldal terjedelemben témánként -, előadása max. 15 percben

 

A feladat(ok) értékelésének módja, kritériumai:

Prezentáció                                                                                                 max. 40%

Az előadás szakmai nyelvezete:                                                 10%

A megadott irodalmak felhasználása:                                        10%

A téma továbbgondolása, problémafelvetések                                    20%

 

Kollokvium                                                                                                  max. 60%

 

0 – 50 %                    elégtelen

51 – 65 %                  elégséges

66 – 75 %                  közepes

76 -  85 %                 

86 % -tól                    jeles

 

 

 

Hozzászólások

Hozzászólás megtekintése

Hozzászólások megtekintése

Nincs új bejegyzés.