Ugrás a tartalomhoz Lépj a menübe
 


2.félév: Jogi ismeretek a szociális munkában

2009.02.16

Tematika

 

Tantárgy neve:

 

Jogi ismeretek a szociális munkában

 

Tantárgy kódja: KJBLES074B

Kredit : 5

 

Előfeltétel:

 

Középiskolai történelmi, társadalomismereti tantárgyak ismerete.

 

Tantárgy célja:

 

Az állam és a jog fogalmi rendszerének tisztázása, az Alkotmány legfontosabb szabályainak megismerése, az állami szervek rendszerének és az eljárási cselekmények rendjének bemutatása. A polgári jog és a családjog alapfogalmainak megismerése. Alapvető ismeretek nyújtása az állam- és jogtudományok köréből annak érdekében, hogy a szociális munkások segíteni tudják ügyfeleik eligazodását a jogrendszer és a jogérvényesítés területén.

 

Oktató neve:

 

Szokoli Erzsébet

 

Elérhetősége: szokoli@uranos.kodolanyi.hu , 06 20 3235075

                   

Tematika heti lebontásban:

 

 1. hét: Bevezetés. Jogelméleti alapfogalmak. Jogforrások. Az állam. Az Alkotmány fogalma és a magyar alkotmányfejlődés. Az Országgyűlés.
 2. hét: A Köztársasági Elnök. A Kormány. A fegyveres erők és a rendőrség. Az Alkotmánybíróság. Az Igazságszolgáltatás. Az állampolgárok alapvető jogai és kötelességei. Emberi jogok. Betegjogok. Gyermeki jogok.
 3. hét: Az önkormányzatok. A magyar önkormányzati rendszer rövid áttekintése. Az Önkormányzati törvény. Önkormányzati és államigazgatási feladatok. A közigazgatás. A közigazgatási hatósági eljárás és szolgáltatás általános szabályai.
 4. hét: A polgári jog alapfogalmai, alapelvei. Jogképesség, cselekvőképesség. Személyhez fűződő jogok. Jogi és természetes személyek. A tulajdonjog fogalma, védelme.
 5. hét: A kötelmi jog fogalma és alapkategóriái. A szerződés fogalma, szerződéskötés, a szerződés érvénytelenségének esetei. A polgári jog kodifikációja.
 6. hét: A családjog forrásai, családjogi tárgyú nemzetközi egyezmények. A házasságról, családról és a gyámságról szóló 1952. évi IV. törvény.
 7. hét: A gyermekek védelméről és a gyámügyi igazgatásról szóló 1997. évi XXXI. törvény célja, rendszere. A családok támogatásáról szóló 1998. évi LXXXIV. törvény.

 

 

Kötelező irodalom:

 

Ø      1949. évi XX. törvény a Magyar Köztársaság alkotmánya

Ø      1959. évi IV. törvény (Ptk.)

Ø      1990. évi LXV. törvény (Ötv.)

Ø      1997. évi XXXI. törvény a gyermekek védelméről és a gyámügyi igazgatásról (Gyvt.)

Ø      1998. évi LXXXIV. törvény (Cst.)

 

Ajánlott irodalom:

 

Ø      Csiky-Filó: Magyar Családjog

Ø      Filó-Katonáné Pehr: Gyermekvédelem, gyámügy

Ø      Bencze Lászlóné: Gyermekelhelyezés, gyermektartás

Ø      Czúcz Ottó: Szociális jog

 

Zárthelyi és házi dolgozatok ütemezése:

 

A negyedév végére házi dolgozat készítése az alábbi témák valamelyikében.

 

 1. Lakóhely települési önkormányzatának képviselőtestületi üléséről készült „helyszíni” tudósítás
 2. Parlamenti ülésnap menetének bemutatása, jogalkotási folyamat ismertetése
 3. Egy adott település szociális, népjóléti bizottsága munkájának bemutatása
 4. Interjú egy adott település szociális ügyintézőjével.
 5. Az Alkotmánybíróság munkája 2008. második félévében
 6. Az Állami Számvevőszék szociális témájú vizsgálatai 2008-ban

 

Házi dolgozat beadása: 2009. március 21-ig.

Terjedelme: min. 3 – max. 10 oldal

                    Times New Roman betűtípus, 14-es betűméret

                    Sorköz: 1,5

 

Számonkérés módja:

 

 1. Mintaterv szerint haladó hallgatók számára: kollokvium
 2. Pótkurzuson részt vevő hallgatók számára:

 

Megjegyzés: A tematika az akkreditált tantárgyleírás alapján készül a tantárgyfelelős felügyeletével.

 

 

 

 

Hozzászólások

Hozzászólás megtekintése

Hozzászólások megtekintése

Nincs új bejegyzés.