Ugrás a tartalomhoz Lépj a menübe
 


2.félév: Jogalkalmazás a szociális munkában

2009.02.16

Tematika levelező

 

Tantárgy neve:

 

Jogalkalmazás a szociális munkában

 

Tantárgy kódja: KJBLES078B

Kredit :5

 

Tantárgy célja:

 

Megfelelő készségek kialakítása a hallgatókban ahhoz, hogy szociális munkásként képesek legyenek a kompetenciájukba tartozó jogalkalmazási feladatok teljesítésére, komplexen tudják kezelni a mindennapi életben felmerülő, jogi ismereteket is igénylő problémákat.

 

Oktató neve:

 

 

Szokoli Erzsébet

 

Elérhetősége: szokoli@uranos.kodolanyi.hu , 06 20 3235075

 

 

Tematika heti lebontásban:

 

 1. hét: Kistérségi társulások (önkormányzati) alakításáról és működéséről szóló 2004. évi CVII. törvény rendszere és gyakorlatban való megvalósulása. Kistérségi szociális ellátások.
 2. hét: Az esélyegyenlőség biztosítása egy adott településen.
 3. hét: Szociális igazgatás és szociális ellátások. A szociális igazgatás helyi szintű szabályozása.
 4. hét: Foglalkoztatás jogi szabályozása, munkanélküliek ellátása. Társadalombiztosítási ellátások.
 5. hét: A gyermekvédelmi ellátások rendszere - pénzbeli, természetbeni, szolgáltatások. egy adott településen.
 6. hét: Gyermekjóléti alap- és szakellátás. A gyermekvédelmi törvény végrehajtása. Gyámhatósági feladatok.
 7. hét: Családi jogállás. Gyermek elhelyezése, tartása. A különélő szülő jogai. Kapcsolattartás. A gyermek veszélyeztetettsége.

 

Kötelező irodalom:

 

Ø      1949. évi XX. törvény a Magyar Köztársaság Alkotmánya

Ø      1997. évi LXXXI. törvény a társadalombiztosítási nyugellátásról

Ø      1993. III. törvény a szociális igazgatásról és a szociális ellátásokról

Ø      1992. évi XXII. Törvény a Munka Törvénykönyvéről

Ø      Az egyenlő bánásmódról és az esélyegyenlőség előmozdításáról szóló 2003. évi CXXV. törvény

Ø       1998. évi XXVI. törvény a fogyatékos személyek jogairól és esélyegyenlőségük biztosításáról

Ø      1997. évi XXXI. törvény a gyermekek védelméről és a gyámügyi igazgatásról

Ø      149/1997. (IX.10.) Kormányrendelet

Ø      1998. évi LXXXIV. törvény (Cst.)

 

Ajánlott irodalom:

 

Ø      Csiky-Filó: Magyar Családjog

Ø      Filó-Katonáné Pehr: Gyermekvédelem, gyámügy

Ø      Bencze Lászlóné: Gyermekelhelyezés, gyermektartás

Ø      Czúcz Ottó: Szociális jog

 

Zárthelyi és házi dolgozatok ütemezése:

 

A negyedév végére házi dolgozat készítése az alábbi témák valamelyikében.

 

 1. Gyámhatósági feladatok egy adott településen.
 2. Interjú egy adott település családgondozójával.
 3. Interjú egy adott település szociális ügyintézőjével.
 4. Az „Út a munkához” program bemutatása egy adott település rendszerén keresztül

 

 

Házi dolgozat beadása: 2009. április 30-ig.

Terjedelme: min. 3 – max. 10 oldal

                    Times New Roman betűtípus, 14-es betűméret

                    Sorköz: 1,5

 

Számonkérés módja:

 

 1. Mintaterv szerint haladó hallgatók számára:
 2. Pótkurzuson részt vevő hallgatók számára:

 

Megjegyzés: A tematika az akkreditált tantárgyleírás alapján készül a tantárgyfelelős felügyeletével.

 

 

 

 

 

 

Hozzászólások

Hozzászólás megtekintése

Hozzászólások megtekintése

Nincs új bejegyzés.