Ugrás a tartalomhoz Lépj a menübe
 


Iskolai szociális munka tematika

2010.03.04

Tantárgyi dokumentáció nappali tagozaton                                                                                                                                                                                       

 

I. A tantárgy neve: Iskolai  szociális munka

 

 

A tantárgy nevének angol fordítása: School Social Work

 

Típusa: kötelező

Kódja: KJBNES070F

Kreditértéke: 5 kredit

 

Az előzetes ismeretanyag rövid leírása:

 

A szociális munka elméletéről és gyakorlatáról megszerzett ismeretek, valamint  pszichológiai ,  szociológiai ,és szociálpolitikai alapismereteket  feltételez a tantárgy.

 

A tantárgy céljai:

 

Az iskolai szociális munka elméleti kérdéseinek megismertetése, külföldi és  a magyar praktikum bemutatása, az iskolai munka és a szociális munka közti kapcsolódási pontok feltérképezése. A hallgatókat alkalmassá tenni az iskolai szociális munka, mint új típusú szociális szolgáltatás alkalmazására, a két szakma, a pedagógia és a szociális munka együttműködésének lehetőségeit feltárva.

 

II. Az oktató(k) neve: Jankó Judit

Elérhetősége (e-mail, telefon): jankojudit@uranos.kodolanyi.hu  Tel: (22) 543-300

 

III. A tantárgy részletes tematikája heti bontásban:

 

1.hét Bevezető előadás

 

2.hét Az iskola mint a formális nevelés legfontosabb intézménye

Kozma Tamás: Bevezetés a nevelés szociológiába Bp.

Jankó Judit (1996): Iskolai szociális munka Comenius BT. Pécs (ISBN: 963968709)

 

3.hét Az iskola funkciói és diszfunkciói

Kozma Tamás: Bevezetés a nevelés szociológiába Bp.

Jankó Judit (1996): Iskolai szociális munka Comenius BT. Pécs (ISBN: 963968709)

Szabó László Tamás: A rejtett tanterv Magvető 1988.

 

 

 

4.hét Az iskolai gyermekvédelem szerepének megnövekedése

 

  Ligeti György és Márton Izabella: Diákjogok és pedagógusjogok az iskolában http://www.oktbiztos.hu/kutatasok/diakjog/dj_12.htm#4  (2008.01.20.)

Maros Katalin-Tóth Olga (2006): Az iskolai gyermekvédelem helyzete http://www.gyerekesely.hu/component/option,com_docman/task,cat_view/gid,38/dir,DESC/order,date/limit,10/limitstart,20/ (2008.01.12.)

Országjelentés 2003 http://www.gyerekesely.hu/component/option,com_docman/task,cat_view/gid,38/ (2008.01.17.)

Ferge Zsuzsa (2006): Gyermekszegénység Elleni Nemzeti Program, Esély, 2. 93.

47/2007. (V. 31.) OGY határozat a „Legyen jobb a gyermekeknek!” Nemzeti Stratégiáról, 2007-2032

Esély 2000 Konferencia - Állásfoglalása http://www.oki.hu/cikk.asp?Kod=esely-xx-Allasfoglalas.html (2008.02.05.)

 

5.hét Az iskolai szociális munka kialakulásának története

Jankó Judit (1996): Iskolai szociális munka Comenius BT. Pécs (ISBN: 963968709)

Az iskolai szociális munka története Szekszárdon – Család ,gyermek, ifjúság 1997/

Jankó Judit (2008): 100 éves múlt, mai magyar jelen HÁLÓ 3.

 

6.hét Az iskolai szociális munka célja, feladata

Jankó Judit (1996): Iskolai szociális munka Comenius BT. Pécs (ISBN: 963968709)

Szociálpedagógia szöveggyűjtemény(Szerk.: Bábosik I. -Torgyik J. ) - Szociális szakértelem az iskolában - iskolai szociális munka – Okker Kiadó 2009.

 

7.hét Az iskolai szociális munka modelljei – kézirat angolból fordítás

 

8.hét  Az iskolai szociális munka gyakorlata hazánkban és külföldön 

Jankó Judit (2008): Az iskolai szociális munka múltja, jelene és jövője. MIPE XIII. Szeged

Jankó Judit (2007): Megalakult a Magyarországi Iskolai Szociális Munkások Egyesülete HÁLÓ 1.

Jankó Judit (1996): Iskolai szociális munka Comenius BT. Pécs (ISBN: 963968709)

Jankó Judit (2009):Szociális munkások a székesfehérvári iskolákban  - Együtt a Gyermekvédelemben 2009. november

 

9.hét  Hazai kutatások iskolai szociális munka témakörben

Jankó Judit (2008): Gondolatok az iskolai szociális munkáról Együtt a Gyermekvédelemben 9.

 

10.hét  Pedagógia – szociális munka, pedagógus – szociális munkás, avagy a két szakma együttműködési lehetőségei.

 Jankó Judit (1996): Iskolai szociális munka Comenius BT. Pécs (ISBN: 963968709)

 

11.hét  Dilemmák és nehézségek az iskolai szociális munkában – meghívott előadó – gyakorló iskolai szociális munkás

 

12.hét Az iskolai szociális szolgáltatás tervezése

Jankó Judit (1996): Iskolai szociális munka Comenius BT. Pécs (ISBN: 963968709)

 

13.hét Zárthelyi dolgozat

 

14.hét Interjúk bemutatása

 

15.hét A félév értékelése

 

Kötelező irodalom: ld.. témáknál hetente

 

Ajánlott irodalom:

 

1.      Tanulmányok a gyermekjólét köréből II. Hajdúböszörmény 1994.

2.      Tanulmányok a gyermekjólét köréből V. Esztergom 1995.

3.      A gyermekek védelméről és a gyámügyi igazgatásról szóló 1997. évi XXXI. törvény

4.      A közoktatásról szóló 1993. évi LXXIX. törvény és a 1996. évi LXII. törvény 1. sz. melléklete

5.      A nevelési-oktatási intézmények működéséről szóló 11/1994 (IV. 8.) MKM rendelet és módosítása, a 16/1998. (IV. 8.) MKM rendelet

 

IV: A számonkérés módja:

a)     a mintatanterv szerint haladók számára: gyakorlati jegy

- folyamatosan irodalom feldolgozása + ZH+ interjú

Az értékelés módja, kritériumai:

Az értékelés módja, kritériumai:

 

A 3 feladatból minden feladatot meg kell oldania megfelelt szinten.

Feladatai átlagban:

30-36 pont között közepes,

37-43 jó,

44-50 között jeles érdemjegyet érdemelnek.

b) a vizsga vagy pótkurzusos hallgatók számára: kollokvium

c) egyéni tanulmányi rend szerint haladók számára: kollokvium

 

V. Félévközi (beadandó) feladatok:

Gyermekvédelmi felelőssel és/ vagy iskolai szociális munkással interjú készítése. Előadás alkalmával közösen megfogalmazott kérdések alapján a Munkaköri leírásának vizsgálata kritikus elemzése. Kérdések megfogalmazása a témával kapcsolatban

 

Hozzászólások

Hozzászólás megtekintése

Hozzászólások megtekintése

Nincs új bejegyzés.