Ugrás a tartalomhoz Lépj a menübe
 


2.félév: Elméletek és értékek a szociális munkában

2009.02.16

Tantárgyi dokumentáció nappali tagozaton                                                                                                                                                                                          

2008/9 tanév / 2. félév

 

I. A tantárgy neve: Elméletek, értékek, folyamatok a szociális munkában

 

A tantárgy nevének angol fordítása: Conceptions, Values, Procedures in Social Work

 

Típusa: kötelező

Kódja: kjbnes011f, kjbnes011b

Kreditértéke: 5

 

Az előzetes ismeretanyag rövid leírása: A szociális professzió I. és II. tananyag tartalmának elsajátítása, mely megalapozza azt az alapvető elméleti tudást melyre a hallgatók építhetik ismereteiket a szociális munka elméleteit, értékeit és folyamatait illetően.

 

A tantárgy céljai: hogy a hallgatók megismerjék a szociális munka elméleti hátterét, a szociális munka végzésének etika rendszerét és magatartásmodelljeit. Átlátásuk legyen a társadalmi folyamatokra, a szociális munka területeire és irányaira.

 

II. Az oktató(k) neve, elérhetősége:

Hervainé Dr. Szabó Gyöngyvér szgyongy@mail.kodolanyi.hu

Jankó Judit janko_judit@uranos.kodolanyi.hu

 

III. A tantárgy részletes tematikája heti bontásban:

 

1. hét              Bevezetés    

2. hét              A szociális professzió konceptuális keretei

3. hét                         Politikai-társadalmi –ideológiai terep: A szociális munka globális és makro-regionális perspektívában

4. hét              Radikális és kritikai perspektívák. Feminizmus.

5. hét                         A szociális munka kulturális elméletei: humanista, egzisztencialista, spirituális, etnoszociális modellek, diszkriminációellenes elméletek és gyakorlat:

6. hét              A közösségfejlesztés globális, makro-regionális, lokális elméletei.

7. hét              A szociális munka elméleti paradigmái:

8. hét              A szociális munka gyakorlati paradigmái:

9. hét              A szociális munka munkaszervezési folyamatai:

10. hét                       A szociális munka és a kockázati csoportok.

11. hét                       A szociális munkás professzionális személyiségelméletei.

12. hét                       Interakciók a szociális munkában

13. hét                       A holisztikus interakcionista modell

14. hét                       Kutatás a szociális munkában.

15. hét                       Összefoglalás

 

 

 

 

Kötelező irodalom:

Hervainé Szabó gyöngyvér: on-line tankönyvforrásokl /intra a 2007/8. évnél feltett

              

 

Ajánlott irodalom:

Lüssi, Peter: A rendszerszemléletű szociális munka gyakorlati tankönyve. Párbeszéd és Híd Alapítvány, Bp. 1997.

Kozma Judit (szerk.) Kézikönyv szociális munkásoknak. Szociális Szakmai Szövetség, 2002

 

 

IV: A számonkérés módja:  kollokvium

a) a mintatanterv szerint haladók számára: vizsgatételek

b) a vizsga vagy pótkurzusos hallgatók számára: vizsgatételek

c) egyéni tanulmányi rend szerint haladók számára: vizsgatételek

 

Az értékelés módja, kritériumai:

 

 

V. Félévközi (beadandó) feladatok:

1 cikk keresése és értékelése a nemzetközi szociális munka témaköreiben: globalizáció, migráció, embercsempészet, emberi jogok

2. cikk keresése és ismertetése, összevetése szociálpolitikai témában

3. humanista, egzisztencialista, konstruktivista, kritikai szociális elméleti témák keresése és bemutatása

 

 

A feladat(ok) értékelésének módja, kritériumai:

Eredetiség, egyedi megközelítés, előadás és íráskészség

 

Hozzászólások

Hozzászólás megtekintése

Hozzászólások megtekintése

Nincs új bejegyzés.