Ugrás a tartalomhoz Lépj a menübe
 


2.félév: Egészségpolitika

2009.02.16

Tematika levelező

 

Tantárgy neve:  Egészségpolitikai alapismeretek

 

Tantárgy kódja: KJBLES077B

Kredit : 5

 

 

Előfeltétel: -

 

Tantárgy célja: : az elérni kívánt kompetenciák (A kapcsolódó segédanyag felhasználásával.)

 Az egészségügy és szociálpolitika kapcsolatrendszerének, lehetőségeinek, kihívásainak megismerése, egészségpolitikai alternatívák, aktualitások és trendek megvitatása, értékelése. Önálló problémafelvetés és alternatíva értékelés, globális kitekintés a társadalmi, közösségi folyamatokra, a társadalmi elosztórendszerekre.

 

 

 

Oktató neve: Dr Kovács Attila

 

 

Tematika heti lebontásban:

 

 

1.      Bevezetés

2.      Egészség fogalmának alakulása, az egészségügy rendszerének története.

3.      Társadalombiztosítás szervezési elvei és gyakorlata.

4.      Politika tárgya, céljai, eszközrendszere.

5.      Ágazati politika – szociálpolitika és egészségpolitika kapcsolata. Aktuális politikai eszmerendszerek és szociálpolitikai alapvetéseik.

6.      Társadalombiztosítás története, a nagy társadalmi ellátó rendszerek működési modellei.. Az ellátás szervezésének múltbeli eszközei és jövőbeni kihívásai.

7.      Egészségügyi ellátórendszer felépítése, szociális ellátórendszerrel való érintkezése, határterületek.

8.      Ellátási felelősség kérdése, területi különbségek kérdése. Európai Unió sajátosságai.

9.      Egészségügy szakmai lehetőségeinek alakulása, gazdasági feltételrendszer biztosítása.

10.  Az egészségügy közgazdaságtanának sajátosságai.

11.  Az egészségügyi ellátás célkitűzései, népegészségügyi sajátosságok értékelése. Az ellátórendszer jellemzői, tervezés folyamata. Az eszközrendszer és a célok összehangolása, a társadalmi célok komplexitása és összefüggései.

12.  Összefoglalás, magyarországi helyzet aktuális értékelése.

 

 

 

Kötelező irodalom:      Jegyzet, tankönyv (maximum 5)

Orosz Éva: Félúton vagy tévúton?  Egészséges Magyarországért Egyesület

Mihályi Péter: Bevezetés az egészségügy közgazdaságtanába

Források

 

Ajánlott irodalom: Tanulmány Magyarország régióinak egészségügyi helyzetéről.www.eski.hu

 

 

Zárthelyi és házi dolgozatok ütemezése:

 

 

 

 

 

 

Számonkérés módja:

a)      Mintatanterv szerint haladó hallgatók számára: kollokvium

b)      Pótkurzuson részt vevő hallgatók számára:

 

           0–50 % elégtelen

          51–62% elégséges

          63–74% közepes

          75–86 % jó

            87%       jeles

 

Megjegyzés: A tematika az akkreditált tantárgyleírás alapján készül a tantárgyfelelős felügyeletével.

 

Hozzászólások

Hozzászólás megtekintése

Hozzászólások megtekintése

Nincs új bejegyzés.