Ugrás a tartalomhoz Lépj a menübe
 


A szociális munka munkaformái tematika

2010.03.04

Tematika nappali

 

Tantárgy neve: A szociális munka munkaformái, szintjei 1.

 

Tantárgy kódja:

 

Előfeltétel:

 

A szociális munka történetéről, elméleteiről és gyakorlatáról megszerzett ismeretek, valamint  pszichológiai ,  szociológiai ,és szociálpolitikai alapismereteket  feltételez a tantárgy.

 

Tantárgy célja:  

 

Cél, hogy a hallgató legyen képes a problémamegoldó modell önálló alkalmazására. Tudja helyesen kiválasztani azokat az eszközöket és módszereket, amelyek révén hatékony módon tud hozzájárulni a beavatkozás sikeréhez. Legyen képes arra, hogy ki tudja használni a formális rendszerek erőforrásait. A hallgatóknak jártasságot kell szerezniük abban, hogy a csoportfolyamatokat tudatosan tudják kezelni. Legyenek képesek a folyamatos értékelésre, a csoportfolyamatok kézbentartására. Tudniuk kell, hogy mindig az adott csoport céljainak kell alárendelni a megfelelő technikákat. A hallgatónak képesnek kell válnia arra, hogy önmaga is tudjon szükségleteket felmérni, ezek alapján projekteket kidolgozni, csoportokat indítani

 

Oktató neve:   Jankó Juditfőiskolai adjunktus  jankojudit@uranos.kodolanyi.hu  

 

Tematika heti lebontásban:

 

        1. hét     Szociális munka családokkal – a család mint csoport

Stang Tünde: Szociális munka családokkal In: Kozma Judit (szerk.): Kézikönyv szociális munkásoknak. Szociális Szakmai Szövetség 2002. 157- 185.o.

FELADAT: A 185.oldal irodalomjegyzékéből egy könyv kiválasztása és rövid ismertetése a csoport számára

 

      2. hét Speciális problémák a családokban unka elmélete

Berg, I. K. Konzultáció sokproblémás családokkal. Animula Kiadó, Budapest, 1995.

FELADAT: A tanulmány közös feldolgozása – 1-1 fejezetnek 2 témagazdája lesz , akik röviden ismertetik a lényegét (lehet pps-ben)

 

     3. hét     A csoportmunka koncepciók, elméletek

Hegyesi-Kozma-Szilvási-Talyigás: A szociális munka elmélete és gyakorlata.

IV.kötet. ELTE Bárczi Kiadó, Bp., 1998.  17-86.o.

A tanulmányt mindenki feldolgozza – 3 témagazda lesz , akik kérdéseket vetnek fel a csoportnak és vitát kezdeményeznek, vagy feladatot adnak az olvasottakkal kapcsolatban.

 

 

 

 

 

     4. hét     A csoportmunka modelljei

Hegyesi-Kozma-Szilvási-Talyigás: A szociális munka elmélete és gyakorlata.

IV.kötet. ELTE Bárczi Kiadó, Bp., 1998.  86-101.o.

A tanulmányt mindenki feldolgozza – 3 témagazda lesz , akik kérdéseket vetnek fel a csoportnak és vitát kezdeményeznek, vagy feladatot adnak az olvasottakkal kapcsolatban.

 

 

     5. hét    Csoportdinamika

Hegyesi-Kozma-Szilvási-Talyigás: A szociális munka elmélete és gyakorlata.

IV.kötet. ELTE Bárczi Kiadó, Bp., 1998.  101-127.o.

A tanulmányt mindenki feldolgozza – 3 témagazda lesz , akik kérdéseket vetnek fel a csoportnak és vitát kezdeményeznek, vagy feladatot adnak az olvasottakkal kapcsolatban.

 

 

    6. hét     Csoportvezetés – készségek, interakciók

Hegyesi-Kozma-Szilvási-Talyigás: A szociális munka elmélete és gyakorlata.

IV.kötet. ELTE Bárczi Kiadó, Bp., 1998. 127-245.o.

A tanulmányt mindenki feldolgozza– 3 témagazda lesz , akik kérdéseket vetnek fel a csoportnak és vitát kezdeményeznek, vagy feladatot adnak az olvasottakkal kapcsolatban.

 

 

    7. hét    A csoportmunka folyamatai

Hegyesi-Kozma-Szilvási-Talyigás: A szociális munka elmélete és gyakorlata.

IV.kötet. ELTE Bárczi Kiadó, Bp., 1998.  245-335.o.

 

A tanulmányt mindenki feldolgozza – 3 témagazda lesz , akik kérdéseket vetnek fel a csoportnak és vitát kezdeményeznek, vagy feladatot adnak az olvasottakkal kapcsolatban.

 

Kötelező irodalom:

 

ld.:heti témáknál

 

Ajánlott irodalom:

 ld.:heti témáknál

 

Zárthelyi és házi dolgozatok ütemezése:  - május első hete

 

A negyedév során teljesítendő feladatok:

 

ld.:heti témáknál

 

 

 

 

 

 

 

 

Számonkérés módja:

a)     Mintatanterv szerint haladó hallgatók számára: folyamatosan referálni + aktivitás + ZH

 

Minden feladatot meg kell oldania megfelelt szinten.

Feladatai átlagban:

30-36 pont között közepes,

37-43 jó,

44-50 között jeles érdemjegyet érdemelnek.

 

 

b)    Pótkurzuson részt vevő hallgatók számára:kollokvium

 

 

Megjegyzés: A tematika az akkreditált tantárgyleírás alapján készül a tantárgyfelelős felügyeletével.

 

Hozzászólások

Hozzászólás megtekintése

Hozzászólások megtekintése

Nincs új bejegyzés.