Ugrás a tartalomhoz Lépj a menübe
 


2.félév: A szociális munka kutatásmódszertana

2009.02.16

Tantárgyi dokumentáció levelező tagozaton

2008/2009 tanév 2. félév

 

 

I. A tantárgy neve:

A szociális munka kutatásmódszertana

 

A tantárgy nevének angol fordítása:

            Research in the social work

 

Típusa:

Kötelező (szeminárium)

                                        

Tárgykód:

            KJBLES075B

 

Kreditértéke:          

            3

 

Az előzetes ismeretanyag leírása:

            Szociológiai és szociálpolitikai alapismeretek

 

A tantárgy célja:

 

A célja, hogy a hallgatók megismerkedjenek a szociális munkában használható kvalitatív és kvantitatív kutatási módszerekkel, valamint a kutatás prezentálásához szükséges ismeretekkel.

 

Fejlesztendő kompetenciák:

 

A tárgy keretében a hallgatók gyakorlati példák segítségével elsajátítják a legalapvetőbb kutatási módszereket (különös tekintettel a survey és az interjúkészítés módszereire) és a kurzus végére képessé válnak önálló, kisebb volumenű kutatások elvégzésre, valamint a társadalomtudományi kutatások eredményeinek értelmezésére, elemzésére.

 

II. Az oktató neve:  Simonik Péter (simonik@uranos.kodolanyi.hu)

 

 

III. A tantárgy részletes tematikája heti bontásban (2 alkalommal):

 

1.      Alapfogalmak, kutatási terv készítése

2.      Konceptualizálás

3.      A kutatási módszer kiválasztásának szempontjai

4.      Operacionalizálás

5.      A mintavétel módszerének meghatározása

6.      Adatfeldolgozás

7.      Elemzés, felhasználás

 

 

 

Kötelező irodalom:

 

 

Babbie, Earl: A társadalomtudományi kutatás gyakorlata, Balassi Kiadó Budapest 1995.

 

Andorka Rudolf: Szociológia, Osiris Budapest 1999 (Módszertani fejezetei)

 

Heltai Erzsébet – Tarjányi József: A szociológiai interjú készítése, TÁRKI Budapest 1999. Kézirat (www.tarki.hu/kozvelemeny/adatfelv/interju.html)

 

 

IV. A számonkérés módja:

 

A tantárgy mérése az órán elhangzott elméleti ismeretek elsajátítását ellenőrző zárthelyi dolgozat és két írásbeli feladat elkészítése alapján történik. A hallgatónak az írásbeli feladatokat az órán megbeszélt határidőre kell elkészítenie ahhoz, hogy év végi érdemjegyét megszerezze.

 

1.      A hallgató az órán elhangzottak alapján egy 3-5 oldalas kutatási tervet készít, amelyet írásban az oktatónak átad.

 

2.      A hallgató egy tetszőleges témájú kérdőívet szerkeszt, amelyet egy megbeszélt időpontra elkészít és az oktatónak átad.

 

 

Az értékelés módja:

 

A hallgató év végi érdemjegyét a zárthelyi dolgozat eredménye valamint írásbeli feladatainak színvonala határozza meg. Valamennyi feladatot legalább elfogadható szinten kell elkészítenie (51%) ahhoz, hogy összesített érdemjegyét megszerezze. Az otthon elvégzendő feladatok sikeres teljesítése esetén a hallgató 25-25 pontot, zárthelyi dolgozatára pedig 50 pontot kaphat. A végső érdemjegy az így kapott pontok alapján kerül meghatározásra. Amennyiben a hallgató az előadásokon megbeszélt határidőre nem végzi el feladatát, úgy az adott feladat teljesítése nem elfogadhatónak minősül és év végi érdemjegye elégtelen lesz.

 

Érdemjegy

Pontszám

Jeles

85 – 100

75 - 84

Közepes

65 - 74

Elégséges

51 - 64

Elégtelen

0 - 50

Elégtelen

0 – 25

 

 

 

Hozzászólások

Hozzászólás megtekintése

Hozzászólások megtekintése

Nincs új bejegyzés.