Ugrás a tartalomhoz Lépj a menübe
 


A szociális ellátás folyamatai tematika

2010.03.04

Tantárgyi dokumentáció

 

 

 1. A tantárgy neve:  A szociális ellátás folyamatai

 

 1. A tárgy angol neve: Processes of Social Care

 

 

 

 1. A tantárgy kódja: KJBNES083B, KJBNES083F, KJBLES083B

 

 1. A tantárgy oktatásszervezési kódja:

 

 

 1. A tantárgy típusa (pl. kötelező): kötelező

 

 

 1. A tantárgy jellege (pl. előadás): Előadás + gyakorlat

 

 1. A számonkérés módja (pl. kollokvium): kollokvium

 

 1. A tantárgy kreditértéke: 3 kredit

 

 1. A tantárgy céljai (i.e. a kialakítandó kompetenciák):

A hallgatók ismerjék meg a szociális munka különböző területeinek standardjait. Legyenek tisztában a szociális munka minőségellenőrzésének lehetőségeivel. Szerezzenek ismereteket a a különböző társdalmi csoportokkal. kapcsolatos ellátási formákról, a szolgáltatások igénybevételének módjáról, a legmodernebb eljárásokról és elvárásokról.

Szerezzenek jártasságot az ügyintézés menetében, a különböző szintű kommunikációs stílusok elsajátításában.

 

 1. A tantárgy tartalma (i.e. a tantárgyleírás 10-15 sorban):

A szociális ellátás folyamatainak ismerete a segítő folyamat hatékonyságának javítása érdekében elsődleges. A szakmai munka standardizálása egy folyamat, mely a változó társadalmi környezetben a változó szükségletek kielégítésében állandóságot jelent, megteremtve a szakmai munka kritérium rendszerét.

A különböző, hátrányos helyzetű csoportok esetében a segítő, támogató, facilitáló technikák ismeretén túl a kapcsolati hálók rendszerének ismerete, a jogszabályok alkalmazása, az ellátotti jogok érvényre juttatásának készségszintű biztosítása. 

 

 1. A tantárgy tematikája nappali tagozaton (heti lebontásban, a módszertanra való utalással):

1. hét              Bevezetés. A szociális ellátások aktuális kérdései, a standardok fontossága

2. hét              Az integrált szolgáltatás ügymenetmodellje

3. hét              A gyermekvédelmi szakmai szabályzórendszer

4. hét              Időskorúak, bentlakásos intézmények, egyéni szükségletre alapozott ellátások

5. hét              Fogyatékkal élők, pszichiátriai betegek, támogató szolgálatok

6. hét              Szenvedélybetegek

7. hét              Ellátottak jogai, tájékoztatás, adatkezelés

 

 1. A tantárgy tematikája levelező tagozaton (konzultációk szerinti lebontásban, a módszertanra való utalással):

1.- 6. óra                    A szociális ellátások aktuális kérdései, a standardok fontossága

                       Az integrált szolgáltatás ügymenetmodellje

                                   A gyermekvédelmi szakmai szabályzórendszer

7.– 12. óra                  Időskorúak, bentlakásos intézmények, egyéni szükségletre alapozott ellátások

                             Fogyatékkal élők, pszichiátriai betegek, támogató szolgálatok

                       Szenvedélybetegek

                                   Ellátottak jogai, tájékoztatás, adatkezelés

 1. A kompetenciák mérésének módjai nappali tagozaton:

Szóbeli vizsga, folyamatok modellezése

 

 1. A kompetenciák mérésének módjai levelező tagozaton:

Szóbeli vizsga, folyamatok modellezése

 

 1. Teljesítendő követelmények kedvezményes tanrend estében:

 

 1. Teljesítendő követelmények pót- vagy vizsgakurzus esetében:

 

 1. Kötelező és ajánlott irodalom:

Hegyesi Gábor – Talyigás Katalin (2009): A szociális munka elmélete és gyakorlata – A szociális munka adminisztrációja Wesley János Kiadó Bp.

 

 1. Az oktatás nyelve(i):

magyar

 

 1. A tantárgy felelőse:

 

 1. A tantárgy oktatói:

 

Szokoli Erzsébet

 

Hozzászólások

Hozzászólás megtekintése

Hozzászólások megtekintése

Nincs új bejegyzés.