Ugrás a tartalomhoz Lépj a menübe
 


Népegészségtan-vizsga

2008.11.25

Kérdések:

 

1.Mi a népegészségtan fogalma, tárgya                                                                               3

Populáció szintű egészség megőrzéssel, betegség megelőzéssel foglalkozó tudomány

2. Prevenció szintjei, tartalma, egy- egy jellemző példa                                                      6

            Primér –betegség megelőzése. Egészségnevelés

            Szekunder – tartós egészségkárosodás megelőzése. Szűrővizsgálatok

            Tercier – kialakult egészségkárosodás hatásainak csökkentése. Rehabilitáció

3. A népegészségügy fő intézménye, szervezési elvei                                                         3

            ÁNTSZ. Regionális, kistérségi szervezet, országos intézmények

4. Mi az ÁNTSZ feladata                                                                                                    4

            Közegészségügy

            Járványügy, egészségfejlesztés

Egészségügyi, igazgatási feladatok

            Egészségügyi ellátások ellenőrzése

5. Epidemiológia fogalma                                                                                                    3

Népesség számának, összetételének, a bekövetkező populációs szintű változásoknak leírása

6. Magyarországra jellemző korfa                                                                                        5

           

 

7. Milyen fő tendenciákat  ismer a demográfiai átalakulás trendjei szerint?                       4

            Növekvő, stagnáló, fogyó népesség a születés és halálozás aránya alapján.

8. Vezető magyarországi halálokok.                                                                                    4

            1. szív-érrendszer. 2. daganat   3.-4.  emésztőrendszeri, erőszakos

9.Mi az incidencia és a prevalencia?                                                                                    2

            Új megbetegeéds a kockázatnak kitettek között

            Összes megbetegedés a kockázatnak kitettek között

10. Szűrővizsgálatok értékelése során használatos fogalmak                                              4

            Specificitás, szenzitivitás, pozitív prediktív érték, negatív prediktív érték

11.Mik a fertőző betegségek közös jellemzői?                                                                    3

specifikus fertőző ágens, vagy terméke által létrehozott, közvetlenül (ember-ember), vagy közvetve terjedni képes megbetegedés

12. Fertőző betegségek megelőzésének legfontosabb eszközei                                           6          Fertőző forrás felszámolása

Gyógyítás

Elkülönítés – teljes; speciális

Járványügyi megfigyelés lakás, vagy karantén

Járványügyi zárlat (pl. látogatási tilalom)

Be-, kijelentési kötelezettség – kezelőorvos

Védőoltások

Aktív – kórokozó

Passzív – ellenanyag

13. Védőoltások csoportosítása, 2-2 példa a megelőzendő betegségekre                           10

Általános – kötelező, életkorhoz kötött szamárköhögés, torokgyík, tetanusz, kanyaró, tbc, rózsahimlő, járványos gyermekbénulás

Célzott – kontakt személyeknek – kötelezó: szamárköhögés, torokgyík, tetanusz, kanyaró rózsahimlő, tífusz, májgyulladás, veszettség

                        Önkéntes: agyvelőgyulladás, influenza, májgyulladás, rózsahimlő

                        Utazók védőoltása: tífusz, sárgaláz, májgyulladás, kolera              

14. Szív-érrendszeri betegségek rizikó tényezői:                                                                 7

Életmód, túlsúly, személyiség genetikai hajlam magas vérnyomás cukorbetegség magas koleszterin szint

15. Milyen betegségek esetén érdemes szűrővizsgálatokat végezni?                                  6

Akkor ha gyakori súlyos kezelhető eltérést keresek, amire jó, olcsó, nem megterhelő módszerem van

16. Milyen daganatos betegségek felismerésére szolgáló szűrővizsgálatok ajánlottak ma Magyarországon, kiknek a számára, milyen vizsgálatról van szó?                                              6

EMLŐSZŰRÉS  a 45 és 65 év közötti nők mammográfiás vizsgálata,

MÉHNYAKSZŰRÉS a 25 és 65 év közötti nők sejtvizsgálattal (citológia) egybekötött nőgyógyászati vizsgálata

VASTAGBÉLSZŰRÉS az 50-70 év közötti férfiak és nők számára a székletbeli rejtett vér laboratóriumi kimutatása útján

17. Mi a környezetvédelem feladata?                                                                                  4

Ökoszisztéma védelme, környezetszennyezés megelőzése, ellenőrzése, veszélyforrások felmérése

18. Milyen típusú környezeti károsító hatásokat ismer, egy - egy példával illusztrálja milyen egészségügyi károsodásokhoz vezetnek                                                                             6

Kémiai: mérgek- mérgezések, daganat keltés, idült nem sepcifikus tüdőbetegségek, májelfajulás stb

Fizikai: zaj, hő, fény – stressz okozta betegségek – szívérrendszer, mentális betegségek, direkt károsodás (pl hallás, látás stb)

Biológiai – kórokozók. Fertőző betegségek, daganatok

19. Mik a foglalkozás egészségügy tevékenységének fő területei?                                     4

            Alkalmasság felmérése, kockázatbecslés, munkafeltételek vizsgálata, elsősegély

20. Mik az élelmezés egészségügy területén ma a prioritások?                                            3

Éhínségek felszámolása

Helyes táplálkozás elterjesztése, ha lehet együtt alkalmazni az eszközeit.

21. A helytelen életmód és táplálkozás káros egészségügyi következményei:                    5

Káros következménye az életmód alakulásával függ össze – nem kizárólag a táplálkozás az oka. Dohányzás, fizikai aktivitás hiánya, stressz.

22. Egészséges táplálkozás alapelvei:                                                                                  5

            Zsír : 15 – 30% - legalább a fele ne telített zsírsavból álljon.

Szénhidrát: 10 %.

Magasabb rost arány.

Teljes kiőrlésű gabona, zöldség, gyümölcs. Alacsony zsírtartalmú tejtermékek. Hal, baromfi, sovány sertés és marhahús. Növényi olajok. Pároljunk többet. Ne süssünk zsírban. Saláták. Nem jó a kiegészítők nyakló nélküli szedése (vitamin tabletták)

23. Mi a védőnői hálózat feladatköre?                                                                                3

Az anya-, terhes-, csecsemő- és gyermekvédelem preventív feladatainak ellátása.

24. Az egészség fogalma (WHO)                                                                                        5

Egészség a teljes testi, lelki és szociális jólét állapota, nem csupán a betegségektől, gyengeségektől való mentesség.

25. Miért speciális az időskorúak egészségi állapota?                                                          4

Mert a meghatározó faktorok – testi, szellemi funkciók, társadalmi kapcsolatok - betegség fennállása nélkül is romlanak.

26. Mely időskorúak különösen veszélyeztettek?                                                                6

Az egyedül élők; akit családi gyász ért vagy depressziós; akik szellemileg károsodottak;  akik számos alkalommal elestek; akik inkontinensek (vizelet-, illetve széklettartási zavarokkal küzdenek); akik az elmúlt időszak eseményeivel nem tudnak kielégítően, illetve sikeresen megbirkózni.

27. Melyek az időskorúak biztonsága szempontjából legfontosabb feladatok?                  5

részvétel a társadalmi tevékenységben, az anyagi és szociális biztonság, az egészségügyi és gondozási feladatok és a jogbiztonság és jogvédettség biztosítása

28. Ismertesse az ENSZ emberi jogok nyilatkozatának népegészségügyre vonatkozó passzusát.                                                                                                                       8

minden embernek joga van olyan életszínvonalhoz, ami biztosítja saját és családja egészségét, jólétét, ideértve a megfelelő élelmezést, ruházatot, lakást, orvosi és szociális ellátást, valamint a munkanélküliség, betegség, rokkantság, magány, öregség és minden olyan megélhetési nehézség elleni biztosítást, amely független az egyén lehetőségeitől.”

29. Mik az egészségmegőrzés fő céljai, annak fő tényezői.                                                 10

            Egyenlő lehetőség mindenki számára

Meghosszabbítani az élettartamot

Megnövelni a minőségi életévek számát

Kultúra Ismert és követett egészséges életmód szabályai, az eü-i szolgáltatások   igénybevétele, együttműködés

Politika Társadalmi célok kitűzése, ennek rendelt eszközrendszer

Gazdasági háttér Korrekt allokáció

30. Ismertesse a magyarországi egészségügyi ellátórendszer felépítését:                            5

            Alapellátás – háziorvos, házi gyermekorvos

            Szakellátás –   járóbeteg szakrendelések

                                   Fekvőbeteg ellátások – kórházak

            Sürgősségi ellátás: Mentőszolgálat

31. Mi a különbség a magán és a közösségi finanszírozás között az egészségügyben?       4

            Magán finanszírozás – az egyén fizeti ellátásának költségeit

Közösségi finanszírozás – az egyén csak részben fizeti ellátási költségeit, a teljes költséget valamilyen közösségi forrás (biztosító, állam) fedezi.

32. Melyek az európai unióban ma elfogadott egészségügyi irányelvek?                           5

kockázatok megosztása, az ellátás előzetes (prospektív) finanszírozása, a lakosság általános lefedettsége olyan ellátó rendszer segítségével, amelybe mindenki járulékfizetési képessége szerint fizet be, de egészségügyi szükségletei szerint részesedik a kínált szolgáltatásokból.

 

157

Esszé:                                                                                                                       20

Epidemiológiai jellemzők és szociális státusz összefüggései

            Gazdasági lehetőségek.

Egészséges életmódhoz hozzáférés (táplálék, stressz, pihenés.

Társadalmi kapcsolatok

Létbiztonság, lakhatás

Ellátáshoz hozzáférés – magánfinanszírozás

Kultúra, iskolázottság és szociális helyzet összefüggései

Környezet – falu, város, hátrányok újratermelődése

Vezető népegészségügyi problémák, különös tekintettel a magyar sajátosságokra

Fogyó, öregedő népesség.

Vezető halálokok.

Szenvedélybetegségek, életmód.

Szociális különbségek.

Iskolázottság, családi viszonyok, kultúra

Magyarország jellemzői – várható élettartam, egészséges életévek száma, szív- érrendszeri halálozás, daganatos betegségek

 

 

Szenvedélybetegségek.

            Alkohol, dohányzás, drog.

            Életmód gyökeres átalakulása.

            Jövedelem felhasználása, jövedelemszerző képesség drasztikus rosszabbodása

            Klasszikus társadalmi kapcsolatok felbomlása

            Énkép és mentális egyensúly felborulása

Közvetlen egészségkárosodás – minden szervrendszer romlik , még a baleset gyakorisága is nő

Motivációvesztés

 

           

Társadalombiztosítás aktuális kérdései
            Magán vagy közfinanszírozás

            Prioritás-e a közösség számára az egyén biztonsága

            Szociális egyenlőtlenségek kérdése

            Egyén felelőssége

            Időskorúak arányának növekedése, ellátásuk biztosítása

            Területi különbségek kezelése

            Uniós csatlakozás - normakövetés

 

Időskor népegészségügyi jelentősége, sajátosságai.

            Növekvő arány.

            Csökken a családok száma, kohéziója – a gondoskodásra szorulókra ki figyel?

            Romló funkciók miatt gyakoribb, súlyos egészségügyi gondok.

            Közegészségügyi veszélyhelyzet – járvány

            Egészségügyi költségek legnagyobb felhasználói

Szociális problémák medikalizációja – jobb híján egészségügyi megoldást keresünk az egyedül maradt, de igazából „csak” gondoskodást igénylő esetekre.

Családmodell megváltozása – felügyelet kérdése

Beteg vagy idős?

 

Hozzászólások

Hozzászólás megtekintése

Hozzászólások megtekintése

Nincs új bejegyzés.